087 778 4321

Често Задавани Въпроси

ЧЗВ

Професионалното счетоводство е ключово за успеха на бизнеса, осигурявайки спазване на законите и поддържане на финансовата точност и ефективност.

Предлагаме пълен набор от счетоводни и трудово-правни услуги, включващи текущо счетоводство, данъчни консултации, ТРЗ услуги и др.

Нашият екип включва опитни счетоводители и специалисти с дългогодишен опит в областта на счетоводството и ТРЗ услугите.

Да, ние защитаваме клиентите си при необходимост пред държавни органи и управляваме всички счетоводни записвания и декларации коректно и професионално.

Цените са базирани на обема и сложността на счетоводните дейности, като се взема предвид големината на предприятието и неговите специфични нужди.

Използваме съвременен счетоводен софтуер и технологии, които улесняват комуникацията и обмена на информация с клиентите в реално време.

Външното счетоводство освобождава време и ресурси, като осигурява експертиза и ефективност в управлението на финансите и отчетността.

Смяната на счетоводителя и прекратяването на договора за счетоводни услуги могат да се извършат по всяко време, обикновено с едномесечно предизвестие. Предходният счетоводител е длъжен да предаде всички документи на компанията без право на задържане, дори при неизплатено възнаграждение. Той отговаря за своята работа и следва да предостави всички счетоводни документи. Клиентът трябва да изпълни своите финансови задължения. Обикновено новата счетоводна кантора урежда трансфера на документите, като облекчава клиента от тази задача.